اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن روز دانشجو را تبریک گفتند.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفتند.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، از حضور پرشور مردم شهرستان بافق در راهپیمایی 13آبان تقدیر کردند.
معرفی اعضاء
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن روز دانشجو را تبریک گفتند.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفتند.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، از حضور پرشور مردم شهرستان بافق در راهپیمایی 13آبان تقدیر کردند.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفتند.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفتند.
در چار چوب برنامه های مصوب شورای اسلامی شهر بافق عملیات احداث پارک بزرگ ویژه بانوان، با مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع واقع در بلوار طریق الرضا شهر بافق آغاز شد.
مدیرعامل شرکت دشت یوز دره انجیر :
اعضای شورای اسلامی شهر بافق به همراه فرماندار و رئیس اداره محیط زیست از روند باطله برداری معدن D19 بازدید بعمل آوردند.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفتند.
با عنایت به موضوعی که در جلسه اصحاب رسانه با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بافق در رابطه با برگزاری" کارگاه تربیت مربی و مشاوره خانواده" توسط کانون دانش آموختگان شهرستان با حمایت مالی شهرداری و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق مطرح گردید.
اعضای شورای اسلامی شهر بافق با صدور پیامی ، فرا رسیدن روز پزشک را تبریک گفتند.